Ügyvédi irodánk polgári jogi praxisában kiemelt hangsúlyt kap a családjogi, öröklési jogi és a munkajogi ügyekben történő tanácsadás és ügyvédi képviselet.

Családjog: válóper, vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés, házassági szerződés
Válóper és ahhoz kapcsolódó jogi tanácsadás
A családjog területén elsősorban válóperi tanácsadást és képviseletet látunk el, melynek során teljes körű jogi felvilágosítást nyújtunk a válások esetén felmerülő, érzelmi szempontból szinte minden esetben megrázó gyermek elhelyezési kérdések és vagyonjogi viták megelőzése érdekében. Törekszünk arra, hogy a viták a felek megegyezése útján rendeződjenek. Ennek körében olyan egyezségi javaslatokat dolgozunk ki az érintett felek jogos igényei mentén, melyek a lehető leghamarabb átsegíthetik a házas feleket a válás érzelmekkel telített procedúráján. Ügyvédi ars poeticánk szerint a megromlott kapcsolatot úgy szükséges lezárni, hogy az ne hagyjon maradandó sebeket a házasfelek és gyermekeik jövendő életében.
Házassági szerződés
A családjog területén egyre nagyobb hangsúlyt kap a vagyoni viszonyok házasságkötést megelőző szabályozása házassági szerződés keretében. Ügyvédi irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik a házassági szerződések kidolgozása és az abban való tanácsadás kapcsán. Mivel a házasságkötés napjainkban a házasulók életszakaszának egyre későbbi időpontjára tevődik át, felmerül az a jogos igény, hogy a házasulók addig szerzett és a házasság alatt szerzendő vagyonát és vagyoni viszonyait egymás között részletesen szabályozzák. A másik gyakori ok a házasulók családi vagyonának megőrzése. Ügyvédi irodánk minden esetben olyan javaslatot tesz a házassági szerződés szabályaira vonatkozóan, mely a házasfelek méltányos érdekeit kölcsönösen szem előtt tartja. A házassági szerződés elsődleges célja, hogy az esetleges válás esetén a válás következményei pontosan kiszámíthatók legyenek.
Öröklési jog: hagyatéki ügyek, végrendelet szerkesztés, öröklési és életjáradéki szerződés
Az öröklési jogi szakterületen ügyvédi irodánk tanácsot ad és jogi képviseletet lát el hagyatéki ügyekben, öröklési és életjáradéki szerződések megkötése vagy az azokkal összefüggésben keletkezett viták során.
Munkajog
Tanácsot adunk az optimális munkaszerződés létrehozása kapcsán, képviseletet látunk el munkajogi perekben vagy azt megelőző egyezségi tárgyaláson.
További információt családjogi, öröklési és munkajogi ügyekben a Hasznos információk menüpont alatt találhat.
Várjuk jogkereső ügyfeleink megtisztelő érdeklődését!
Kérdéseit közvetlenül a Kapcsolat menüpont alatt küldheti el nekünk.

Dr. Gál Andrea Anna 

ügyvéd

 

Gál & Társa Ügyvédi Iroda 

1048 Budapest, Homoktövis u. 82. 

Tel/fax: 230-47-27

Mobil: 06/20-9-718-441

E-mail: andrea@drgal.hu